Ceník

SOUDNÍ ZNALEC

obor EKONOMIKA – CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ

obor STAVEBNICTVÍ – STAVBY OBYTNÉ A PRŮMYSLOVÉ

externí odhadce pro KB, a.s. : Ostrava, Bruntál, Krnov

ING. HANA ŠVANČAROVÁ

tel.: 605 546 670,

e-mail: hana.svancarova@centrum.cz, www.soudniznalec-ova.cz

znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, pro základní obory: ekonomika (odvětví ceny a odhady), se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí stavebnictví – stavby obytné a průmyslové

zpracování znaleckých posudků:

ekonomika – ceny a odhady nemovitostí

Ceník:

A) pro účely daně z převodu nemovitosti, administrativní cena, cena dle platné vyhlášky
B) zjištění tržní ceny

jsem plátcem DPH, k uvedeným cenám připočtěte 21% DPH

rodinný dům: 2.500,- Kč 4.300,- Kč
bytová jednotka: 1.500,- Kč 3.200,- Kč
nebytová jednotka: 1.300,- Kč 3.000,- Kč
podílové vlastnictví v bytovém domě: 2.000,- Kč 4.000,- Kč
garáž: 1.500,- Kč 2.800,- Kč
rekreační chata: 2.200,- Kč 4.500,- Kč
pozemky: 1.500,- Kč 3.500,- Kč
budovy, haly, nemovitosti většího rozsahu: dle posouzení a individuální domluvy
směrná hodnota: byt, garáž, pozemek 500,- Kč
RD, chata 1.500,- Kč
vyplnění, vytištění, dodání na KÚ: 200,- Kč
odborné vyjádření znalce: 500,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: do 14 dnů, v ojedinělých případech do 2 dnů

  1. oceňování nemovitostí dle cenových předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., č. 199/2014 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.Obvykle pro účely převodů nemovitostí na nové vlastníky (koupě, prodej, darování, směna, cena administrativní, a podobně) a také pro potřeby ocenění podle zvláštních předpisů.
  2. tržní oceňování nemovitostí (zjištění tržní, neboli obecné ceny nemovitosti)
    Obvykle pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů, pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko-právního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení apod.

stavebnictví – stavby obytné a průmyslové

Ceník:

je individuální dle každého případu, předaných podkladů a informace klienta

DALŠÍ SLUŽBY:

Rozdělení bytových jednotek – převod podílového spoluvlastnictví v bytovém domě na vymezené bytové jednotky a následný převod do osobního vlastnictví. cena smluvní – individuální dle každého případu
KB, a.s.: ceník vytvořený KB, a.s. dle mandantní smlouvy

TERMÍN PLNĚNÍ: do 14 dnů, v ojedinělých případech do 2 dnů

TEL.: 605 546 670
ADRESA: BŘUSTKOVA 585/31, 700 30 OSTRAVA VÝŠKOVICE
E-MAIL: hana.svancarova@centrum.cz