Podklady pro oceňování – lidé

Podklady k vypracování znaleckých posudků:

BYT:

  • kupní smlouva /uzavřená/, případně rezervační smlouva /kopie/,
  • LV na prodávající /případně kupující/,

RD:

  • kupní smlouva /uzavřená/, případně rezervační smlouva /kopie/ nebo nabývací titul k nemovitosti
  • LV na prodávající /případně kupující/,

Rekreační chata:

  • kupní smlouva /uzavřená/, případně rezervační smlouva /kopie/,
  • LV na prodávající /případně kupující/,

Garáž:

  • kupní smlouva /uzavřená/, případně rezervační smlouva /kopie/,
  • LV na prodávající /případně kupující/,