Podklady pro oceňování – makléři

Podklady k vypracování znaleckých posudků pro makléře za zvýhodněnou cenu odhadu (nutno konzultovat s odhadkyní)