Reference – curriculum vitae

1. Základní informace

Jméno:  Ing. Hana Švančarová
Rok narození:  1974

2. Vzdělání:

Univerzita VUT Brno
Adresa Veveří 95, 662 37 Brno
Fakulta Fakulta stavební
Obor Ekonomika a řízení stavebnictví č.oboru 36-37-8, reg. č. VUT 63798/98
Doba studia 1.9.1993 – 25.6.1998

3. Školení a certifikáty:

1998-2001 Studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky (VUT Brno, Ústav soudního inženýrství, Prof. Ing. Albert Bradáč, Dr.Sc., zakončené závěrečnou státní zkouškou
2006 Jmenovaní předsedou Krajského soudu v Ostravě:
soudním znalcem – 13.4.2006 (SPR 1795/06) pro obor:
1) ekonomika: odvětví ceny a odhady nemovitostí
2) stavebnictví stavby obytné a průmyslové
2008 – dnes Odhadce pro vyhodnocení rizik nemovitostí pro potřeby KB, a.s.
2011 Přípravný kurz na Odhadce nemovitostí QON
2006 – 2015 Komora soudních znalců: současný vývoj realitního trhu + strategická analýza pro výnosovou metodu při oceňování nemovitostí a podniků
2014 Školení stavebního zákona 2014, každoroční školení, zasílám poslední platné
Průběžně: Školení na novely oceňovací vyhlášky zákona č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku
Míra kapitalizace a stav realitního trhu v ČR
Školení pořádané Komorou soudních znalců České republiky
Školení v rámci spolupráce KB, a.s.
Školení pro Callida – rozpočtovací program

4. Další znalosti:

Ekonomika: ceny a odhady nemovitostí: tržní ceny nemovitosti, stanovení administrativních cen nemovitostí, ceny pro účetnictví Zpracování tržních cen nemovitostí pro soudní řízení, firmy, klienty.

Odhadce nemovitostí pro KB, a.s. od roku 2008 pro vyhodnocení rizik nemovitostí pro potřeby KB, a.s.
Intenzivně spolupracuji od roku 2007 s realitními kancelářemi: RK Sting, s.r.o., M&M reality holding, a.s., Remax, Rkteam + notářské kanceláře: JUDr. Miluše Rabasová, JUDr. Iveta Sladčíková, JUDr. Radmila Buroňová, Mgr. Eva Studentová + Krajský soud Ostrava, Okresní soud Ostrava, Okresní soud Frýdek-Místek, Policie České republiky.

Stavebnictví – znalec v oboru Zpracování odhadů ve stavebnictví pro soudy, klienty, Policii ČR
Zpracování prohlášení vlastníků Rozdělení bytových jednotek pro bytové domy v podílovém vlastnictví
Darovací smlouvy, kupní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen Běžně zpracovávám uvedené smlouvy a poskytuji rady. V uvedeném se bezvadně pohybuji
Rozpočtovací dovednosti Orientace v rozpočtovacích programech, zpracování rozpočtu KROS, RTS, pravidelné školení firmou CALIDA, euroCalc – pravidelně zpracovávám odhady pro stavebnictví jako znalec v oboru stavebnictví, tyto posudky dále obhajuji před Krajským i obchodním soudem
Rozpočtovací a řízení staveb Orientace v časových plánech stavební výroby a finančního plánu s přímou vazbou na rozpočet, orientace v tvorbě vazeb mezi činnostmi včetně definování prodlev, slučování, rozdělování činností, atd., výstupy do různých formátů (Excel, PDF, MS Project), aj.

5. Jazykové dovednosti:

Angličtina aPsivní znalost Basic course of English Language for advanced

6. Účast na relevantních projektech:

Spolupracuji od roku 2007 s Krajským soudem Ostrava, Okresním soudem Ostrava, Okresním soudem Frýdek-Místek, Policie České republiky.

Intenzivně spolupracuji od roku 2007 notářskými kancelářemi: JUDr. Miluše Rabasová, JUDr. Iveta Sladčíková, JUDr. Radmila Buroňová, Mgr. Eva Studentová.

Intenzivně spolupracuji od roku 2007 s realitními kancelářemi: RK Sting, s.r.o., M&M reality holding, a.s., Remax, Rkteam, Wingsreal, s.r.o.
KB, a.s., nebankovní společnosti
MSA, a.s. , Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 45192278

ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689,
707 02 Ostrava Kunčice
RPG Byty, s.r.o. Gregorova 3/2582, 701 97 0strava
Asental Land, s.r.o. Gregorova 3/2582, 701 97 0strava

tržní ceny nemovitostí, znalecké posudky pro soudy v rámci insolvence

1998 – 2004
Bytostav Poruba, a.s., Dělnická 382, Ostrava Poruba
cenový referent, stavební technik, rozpočtářka
Rozpočtování v systému KROS, RTS, kontrola projektů: v rámci harmonogramů staveb: Výstavba bytových domů Bělský les Ostrava